{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Tôi có thể xuất một phần IL và nhập nó dưới dạng một phần FBD không?


Có, xuất phần dưới dạng văn bản IEC. (Tệp - Xuất văn bản -IEC.) Gán tệp đầu ra một phần mở rộng .txt.
Mở dự án hiện tại hoặc mới của bạn và đi đến Tệp - nhập văn bản IEC với tùy chọn FBD.
Nếu bạn gặp lỗi, nhấp đúp vào lỗi và xóa nó khỏi tệp. Đóng tệp với 'x' ở góc trên bên phải.
Tệp - nhập lại văn bản IEC và nó sẽ nhập mà không có bất kỳ lỗi nào và tạo phần FBD.

Nội dung này có hữu ích không?