Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể xuất một phần IL và nhập nó dưới dạng một phần FBD không?

Published date: 29 tháng năm 2020


Có, xuất phần dưới dạng văn bản IEC. (Tệp - Xuất văn bản -IEC.) Gán tệp đầu ra một phần mở rộng .txt.
Mở dự án hiện tại hoặc mới của bạn và đi đến Tệp - nhập văn bản IEC với tùy chọn FBD.
Nếu bạn gặp lỗi, nhấp đúp vào lỗi và xóa nó khỏi tệp. Đóng tệp với 'x' ở góc trên bên phải.
Tệp - nhập lại văn bản IEC và nó sẽ nhập mà không có bất kỳ lỗi nào và tạo phần FBD.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.