{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Tôi có thể sử dụng khối PCFL_AIN với M340 IO analog không?

Có, bạn có thể sử dụng khối PCFL_AIN với M340 IO analog. Tuy nhiên, bạn sẽ trải nghiệm độ phân giải và khả năng mở rộng tốt hơn bằng cách sử dụng tỷ lệ BMXAMx xxx trên bo mạch được tìm thấy trong màn hình cấu hình của mô-đun. Nếu bạn cảm thấy cần phải sửa đổi các thuộc tính tỷ lệ của mình khi trực tuyến, hãy xem xét sử dụng khối SCALING với xxx BMXAMx của bạn thay vì PCFL_AIN
cho các ứng dụng M340
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Modicon M340
{"support":{"yesButton":"Có","noButton":"Không","feedback":{"title":"Chúng tôi có thể làm gì để cải thiện?"},"submitButton":"Gửi","successMessage":"Cảm ơn bạn đã phản hồi","title":"Nội dung này có hữu ích không?","feedbackPercentLabel":"người cho rằng nội dung này hữu ích","captcha":{"error":"Vui lòng đánh dấu vào ô"}}}
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Modicon M340