Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể sử dụng khối PCFL_AIN với M340 IO analog không?

Published date: 27 tháng bảy 2020

Có, bạn có thể sử dụng khối PCFL_AIN với M340 IO analog. Tuy nhiên, bạn sẽ trải nghiệm độ phân giải và khả năng mở rộng tốt hơn bằng cách sử dụng tỷ lệ BMXAMx xxx trên bo mạch được tìm thấy trong màn hình cấu hình của mô-đun. Nếu bạn cảm thấy cần phải sửa đổi các thuộc tính tỷ lệ của mình khi trực tuyến, hãy xem xét sử dụng khối SCALING với xxx BMXAMx của bạn thay vì PCFL_AIN
cho các ứng dụng M340

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.