Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Làm cách nào tôi có thể tăng tốc độ tối đa trên Altivar 12 trên 60 hz?

Published date: 01 tháng sáu 2020

Từ màn hình chính RDY, nhấn nút enter (quay số) và xoay mặt số sang CONF. Nhấn enter và sau đó cuộn đến FULL. Nhấn enter và cuộn xuống DRC. Nhấn enter và cuộn xuống TFR.
Khi biến tần được thiết lập ban đầu là 60Hz, TFR thay đổi thành 72 theo mặc định. Tăng TFR đến tần số tối đa bạn muốn để có thể chạy động cơ tại. Nhấn Enter để lưu.
Thoát ra cho đến khi bạn thấy FULL. Sau đó cuộn lên HSP. Nhấn enter và thay đổi Tốc độ cao thành tốc độ tối đa bạn muốn biến tần chạy. Tín hiệu tương tự theo mặc định sẽ theo các giá trị LSP đến HSP.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.