Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Mục đích của tính năng "Restore Project" trong ProWORX 32 là gì?

Published date: 30 tháng sáu 2020

Tính năng "Restore Project" trên PrWORX 32 được sử dụng nếu bạn muốn đưa một project hiện tại về phiên bản cũ hơn đã được sao lưu trước đó.
Phiên bản cũ hơn của project được sao lưu dưới dạng file .BAK.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.