{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Tôi có thể gán một biến dưới dang một bit trong một word trên Concept không?

Không, mô tả bit không được hỗ trợ trên Concept.
Một phương pháp thay thế khác là sử dụng một khối Word_To_Bit và gán tên biến vào bit kết quả của khối chuyển đổi.

Nội dung này có hữu ích không?