Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể gán một biến dưới dang một bit trong một word trên Concept không?

Published date: 30 tháng sáu 2020

Không, mô tả bit không được hỗ trợ trên Concept.
Một phương pháp thay thế khác là sử dụng một khối Word_To_Bit và gán tên biến vào bit kết quả của khối chuyển đổi.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.