Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Tại sao Font chữ Unity Pro không đọc được?

Published date: 19 tháng sáu 2020

Do Display settings.
Cách xử lí Start - Settings - Control Panel - Display - Settings - Advanced -Display, chuyển font chữ về 96 dpi.
Nếu chỉ xảy ra ở vài dự án, xóa file .ZTX và mở lại dự án.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.