Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Làm cách nào để có thể xem hết chương trình trên CPU model 50 và 30 với phần mềm SFW50 và SFW 30 khi mà nhiều bậc thang không thể hiển thị?

Published date: 07 tháng chín 2020

Thậm chí nến các bậc thang không được hiển thị với phần mềm SFW50 và SFW 30, bạn có thể in các logic bậc thang dưới dạng BOOLEAN. Bằng cách in chương trình dưới dạng BOOLEAN, bạn có thể xem được các bậc thang mà không được hiển thị trong phần mềm.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.