Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để tắt chế độ bảo vệ mất pha trên khởi động mềm ATS48 ?

Published date: 19 tháng sáu 2020

Không có cách tắt chức năng bảo vệ mất pha PHF trên khởi động mềm.
Chỉ có thể điều chỉnh Phase Loss Threshold từ 5% đến 10%.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.