Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Có thể sửa lỗi '801 - error opening loadable file' trên phần mềm Concept bằng cách nào?

Published date: 30 tháng sáu 2020

Chắc chắn rằng tất cả các pfile loadable của project phải nằm trong folder Concept\DAT.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.