Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Nguyên nhân của lỗi "807 Wrong controller type selected" là gì?

Published date: 30 tháng sáu 2020

1/ Chắc chắn rằng loại PLC được chọn trong mục Project's PLC type configuration giống với loại PLC sử dụng.
2/ Chắc chắn rằng loại firmware (IEC hoặc LL984) trong PLC giống với loại firmware của Project's PLC.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.