Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Làm cách nào để tải chương trinh C/C++ trong bộ điều khiển SCADAPack?

Published date: 06 tháng bảy 2020

Chương trình C/C++ có thể được tải trong bộ điều khiển dòng SCADAPack 32 hoặc SCADAPack 3xx bằng cách sử dụng C/C++ Program Loader. Program Loader là một phần của phần mềm TelePACE Studio hoặc SCADAPack Configurator. Không có C/C++ Program Loader độc lập cho các bộ điều khiển SCADAPack.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.