Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Lỗi 1316 trong phần mềm Concept có nghĩa là gì và sửa lỗi này bằng cách nào?

Published date: 30 tháng sáu 2020

Lỗi 1316 trong phần mềm Concept mô tả loại EFB chưa được cài đặt trước.
Để sửa lỗi này, xác nhận tất cả các EFB cần thiết đều có mặt trong thư mục Concept\LIB.
Sau đó, đóng Concept và xóa file ~aitmp trong thư mục \LIB.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.