Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Phần mềm lập trình ProWORX 32 vẫn còn được kinh doanh phải không?

Published date: 30 tháng sáu 2020

Phần mềm ProWORX 32 hiện tại không còn nằm trong danh sách kinh doanh.
Vào ngày 31 tháng 5 năm 2015, phần mềm ProWORX 32 không còn được bán thông qua kênh kinh doanh sản phẩm mới.
Phần mềm này hiện tại có thể được mua thông qua kênh bán hàng dịch vụ của SE.
Khách hàng có thể liên hệ với kênh bán hàng dịch vụ của SE tại địa chỉ email ""service.sales@schneider-electric.com". 

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.