Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Có thể chạy cùng lúc bao nhiêu khối Unity Pro MBP_MSTR qua Ethernet sử dụng một module 140NOE77101?

Published date: 30 tháng sáu 2020

Giới hạn là 16.
Nếu bạn lập trình nhiều hơn 16 mà không có thứ tự, PLC sẽ chỉ xử lý 16 module cùng lúc và xử lý qua các module khác khi mà các khối hoàn thành.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.