Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

I/O Scanner M340 NOE cũng có một khối điều khiển thiết bị tương tự như Quantum I/O Scanner phải không?

Published date: 11 tháng tám 2020

M340 NOE không tương tác với Khối điều khiển thiết bị như cách mà Quantum NOE làm thông qua bảng thiết lập IO Scanner. Có một IODDT cho module cung cấp tính năng cho Khối điều khiển thiết bị cùng với các bit trạng thái khác. Một biến dữ liệu T_COM_ETH_BMX phải được tạo. Thông tin chi tiết có thể được tìm thấy trên phần hỗ trợ trực tuyến của Unity.


 

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.