Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Vì sao giá trị %MW ban đầu không thể được ghi vào M340 khi tôi chuyển một project hoàn chỉnh vào PLC?

Published date: 25 tháng một 2018

Lỗi này có thể do mục chọn "Initialize %MWi on cold start" chưa được chọn trong mục thiết lập PLC. Cài đặt này phải được chọn để giá giá trị ban đầu có thể được gửi đến PLC trong quá trình chuyển một project hoàn chỉnh.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.