Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Nguyên nhân lỗi "Program data area too small" xảy ra trên phần mềm Concept là gì?

Published date: 30 tháng sáu 2020

Bạn có thể sửa lỗi ""877 PLC: Program data area too small"" bằng cách vào chế độ offline và tiến hành kiểm tra bộ nhớ.
Một trong hai thông số bên dưới cần tăng.
+ Lượng dữ liệu IEC được lưu trong màn hình PLC Selection cần được tăng.
+ Lượng dữ liệu Global Data (mặc định bằng 4) cần được tăng.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.