Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

"DUP" trên màn hình LCD của 140CPU6X1X0 Unity Processor có nghĩa là gì?

Published date: 30 tháng sáu 2020

"DUP" là dạng viết tắt của Duplicate (nhân đôi) và nó có nghĩa là Unity processor đã phát hiện một thiết bị Modbus Plus khác với cùng địa chỉ trong mạng.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.