Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Điều gì gây ra lỗi "Due to alignment constraint, you have to decrease or increase topological address index of 1" trong phần mềm Unity Pro?

Published date: 30 tháng sáu 2020

Trong Unity Pro, loại dữ liệu 32 bit phải được đổi thành một địa chỉ khi sử dung PLC M340.
Ví dụ, biến của loại dữ liệu REAL hoặc DINT phải được đổi thành %MW2, không phải %MW1.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.