Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Tại sao nút nhấn lệnh lại không có trên biến tần ATV71 ?

Published date: 19 tháng sáu 2020

Trên ATV61, ATV71 nút nhấn lệnh sẽ không được hiển thị nếu profile là " not separate".
Profile được chỉnh về "not separate", nghĩa là lệnh điều khiển đến từ cùng nơi với tín hiệu tham khảo.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.