Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Cách cấu hình ATV71 chạy từ điều khiển bằng bàn phím tại chỗ ?

Published date: 19 tháng sáu 2020

Vào menu biến tần, chỉnh Ref.
Sau đó vào HMI, cấu hình profile thành "not separate".

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.