{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Đối với biến tần ATV61/ATV71: làm cách nào để thoát ra khỏi chế độ PID và chuyển về chế độ tiêu chuẩn AI2?

Để ra khỏi chế độ PID: vào Menu 1.7 -> chuyển chân gán PID về Không.
Để chuyển về AI2: về menu 1.6, chuyển Ref 1 về AI2.
Tìm hiểu thêm
{"support":{"yesButton":"Có","noButton":"Không","feedback":{"title":"Chúng tôi có thể làm gì để cải thiện?"},"submitButton":"Gửi","successMessage":"Cảm ơn bạn đã phản hồi","title":"Nội dung này có hữu ích không?","feedbackPercentLabel":"người cho rằng nội dung này hữu ích","captcha":{"error":"Vui lòng đánh dấu vào ô"}}}
Tìm hiểu thêm