Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Đối với biến tần ATV61/ATV71: làm cách nào để thoát ra khỏi chế độ PID và chuyển về chế độ tiêu chuẩn AI2?

Published date: 19 tháng sáu 2020

Để ra khỏi chế độ PID: vào Menu 1.7 -> chuyển chân gán PID về Không.
Để chuyển về AI2: về menu 1.6, chuyển Ref 1 về AI2.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.