Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Vì sao biến tần ATV61/71 không chuyển tham chiếu Analog từ chân Al1 sang Al2?

Published date: 09 tháng mười một 2020

Vào mục 1.7 Application menu, Reference switch, và Reference 1B switching để xem ngõ vào logic nào đang được gán làm tham chiếu.
Nếu HOA của bạn (hand off auto) được đấu vào LI3 và nếu LI3 ở mức thấp, biến tần sẽ tìm kênh tham khảo Ref 1 ở mục menu lệnh 1.6.
Nếu chân LI3 ở mức cao, biến tần sẽ tìm kênh tham khảo ở mục Ref 1B. Điều này có thể được xác nhận trong menu 1.2 Monitoring, I/O map, và sau đó là Input map.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.