Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để lập trình biến tần ATV212 chạy, sử dụng 3 dây điều khiển?

Published date: 19 tháng sáu 2020

Vào chế độ AUF, nhấn nút down đến F---, Enter.
Chọn F111 lên 2, F112 lên 49. Chân F dùng để điều khiển quay ngược. Chân R dùng để điều khiển dừng.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.