Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Trạng thái RDY trên biến tần Altivar nghĩa là gì ?

Published date: 19 tháng sáu 2020

Trạng thái RDY nghĩa là biến tần đã sẵn sàng chạy, không phát hiện lỗi, nhưng chưa có lệnh chạy.
Đây là trạng thái bình thường của biến tần khi được cấp điện, nhưng chưa nhận được lệnh chạy, hoặc có những ngõ vào khác không đồng ý cho biến tần chạy.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.