Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để lập trình một ngõ vào dừng tự do trên biến tần ATV12?

Published date: 30 tháng sáu 2020

Để lập trình một ngõ vào dừng tự do trên biến tần ATV12, làm theo những bước sau đây:
+ Từ màn hình RDY: Nhấn enter vào rEf Xoay phải vào ConF nhấn enter.
+ Xoay phải vào Full nhấn enter.
+ Xoay phải vào Fun nhấn enter.
+ Xoay phải vào Stt- nhấn enter.
+ Xoay phải vào nST nhấn enter. Chọn input để sử dung cho nSt nhấn enter. Esc trở lại ban đầu và khởi động.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.