Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Làm sao để thiết lập chân Al2 thành tham chiếu số 1 trên biến tần ATV61 và ATV71?

Published date: 30 tháng sáu 2020

Vào menu lệnh 1.6. Đặt kênh tham chiếu số 1 (Ref1) thành Al2.
Lưu ý rằng kênh Ref 1 B trên ATV61 được mặc định cài là Al2.
Nếu bạn không ở trong chế độ master hoặc Cài đặt nâng cao, bạn phải xóa gán Ref 1 B channel 1st trong menu 1.7 tính năng ứng dụng sau đó thay đổi kênh tham chiếu số 1 trong mục 1.6 thành Al2.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.