Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Nguyên nhân gây ra lỗi OLF trên biến tần ATV12 là gì? (Tương tự với các biến tần ATV312, ATV32, ATV61, ATV71)

Published date: 19 tháng sáu 2020

Lỗi quá tải động cơ (OLF) được kích hoạt bởi dòng kéo động cơ vượt quá dòng ItH (Motor Them Current) được cấu hình trong biến tần.
Hơn nữa, trên thiết bị ItH, hiện tại, thời gian sử dụng OLF ít hơn. Kiểm tra tải động cơ.
Kiểm tra các thông số cài đặt động cơ trong biến tần. Cũng kiểm tra các cài đặt giới hạn dòng.
Kiểm tra dòng động cơ được cân bằng ở cả ba chân và không vượt quá FLA của động cơ.
Kiểm tra xem dòng quá nhiệt động cơ (ITH) được cài đặt theo nhãn động cơ chưa.
Lưu ý rằng theo mặc định, biến tần ATV12 không lưu trữ trạng thái nhiệt của động cơ khi nguồn điện được ngắt ra khỏi biến tần, do đó lỗi này có thể được thiết lập lại bằng cách ngắt và kết nối lại nguồn điện mà không cần đợi cho động cơ nguội. Đề nghị thay đổi giá trị "Motor thermal state memo" từ NO sang YES.
Điều này có nghĩa là lỗi OLF không thể được xóa bằng ngắt và kết nối lại nguồn điện.
Thay vào đó, nguồn điện cần duy trì trên biến tần cho đến khi trạng thái nhiệt của động cơ đã giảm xuống mức chấp nhận được.
Trạng thái nhiệt động cơ được hiển thị trong tham số tHr, trình đơn "Monitoring". Biến tần sẽ báo lỗi khi tham số tHr đạt 118%. Nó sẽ không cho phép thiết lập lại cho đến khi trạng thái nhiệt độ động cơ tHr xuống dưới 100%.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.