{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Tại sao xuất hiện lỗi OLN-801 trong Concept?

Lý do mà Concept báo lỗi OLN-801 "Error Opening Loadable File", là trong quá trình tải lên một dự án từ bộ điều khiển chứa bộ 984 Ladder Logic:
+ Tập tin không có sẵn trong máy tính cá nhân.
+ Concept chỉ có thể tải lên các dự án 984 LL.
Nếu dự án chứa một tập tin như khối Xmit, tập tin cũng phải có trong thư mục Global DAT của Concept.
Sẽ trở nên cần thiết để tự đặt các tập tin vào thư mục Global DAT Concept nếu nó không tồn tại ở đó.
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Modicon Premium
{"support":{"yesButton":"Có","noButton":"Không","feedback":{"title":"Chúng tôi có thể làm gì để cải thiện?"},"submitButton":"Gửi","successMessage":"Cảm ơn bạn đã phản hồi","title":"Nội dung này có hữu ích không?","feedbackPercentLabel":"người cho rằng nội dung này hữu ích","captcha":{"error":"Vui lòng đánh dấu vào ô"}}}
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Modicon Premium