Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Tại sao xuất hiện lỗi OLN-801 trong Concept?

Published date: 19 tháng sáu 2020

Lý do mà Concept báo lỗi OLN-801 "Error Opening Loadable File", là trong quá trình tải lên một dự án từ bộ điều khiển chứa bộ 984 Ladder Logic: 
+ Tập tin không có sẵn trong máy tính cá nhân.
+ Concept chỉ có thể tải lên các dự án 984 LL.
Nếu dự án chứa một tập tin như khối Xmit, tập tin cũng phải có trong thư mục Global DAT của Concept.
Sẽ trở nên cần thiết để tự đặt các tập tin vào thư mục Global DAT Concept nếu nó không tồn tại ở đó.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.