Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để cài đặt biến tần ATV12 chạy lên đến 60 Hz?

Published date: 19 tháng sáu 2020

Truy cập vào CONF. Cài đặt BFR đến 60 Hz.
Cài đặt HSP lên 60 Hz.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.