{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Chức năng cho phép chạy thêm vào một biến tần ATV61/71 là gì?

Chức năng này thường được thực hiện với một ngõ vào số được chỉ định để dừng tự do: Menu, Application Function Sub-menu, Stop Configuration Parameter, Freewheel Stop Assign.
Khi ngõ vào số ở mức thấp, VFD ở chế độ tắt chức năng dừng tự do, cho dù ở chế độ vận hành Local hay Remote. Trạng thái Drive là NST.
Khi ngõ vào số ở mức cao, VFD được phép chạy, nhưng sẽ yêu cầu một lệnh chạy để bắt đầu.

Nội dung này có hữu ích không?

Tìm hiểu thêm
Tìm hiểu thêm