Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Chức năng cho phép chạy thêm vào một biến tần ATV61/71 là gì?

Published date: 19 tháng sáu 2020

Chức năng này thường được thực hiện với một ngõ vào số được chỉ định để dừng tự do: Menu, Application Function Sub-menu, Stop Configuration Parameter, Freewheel Stop Assign.
Khi ngõ vào số ở mức thấp, VFD ở chế độ tắt chức năng dừng tự do, cho dù ở chế độ vận hành Local hay Remote. Trạng thái Drive là NST.
Khi ngõ vào số ở mức cao, VFD được phép chạy, nhưng sẽ yêu cầu một lệnh chạy để bắt đầu.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.