Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để cài đặt một biến tần ATV12 chạy với một tốc độ đặt trước?

Published date: 19 tháng sáu 2020

Đặt ngõ vào số mong muốn (LIx) vào PS2 trong danh mục FUN dưới PSS (Preset Speed), sau đó đặt SPx = tốc độ mong muốn.
Lưu ý: Bạn phải ở chế độ vận hành điều khiển qua các ngõ vào ra và tốc độ thấp (LSP) sẽ là tốc độ đặt trước tiên.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.