Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để thay đổi cấp bảo vệ sản phẩm IP00 hoặc IP20 trên biến tần ATV61?

Published date: 19 tháng sáu 2020

Biến tần ATV61H... mã thiết bị nằm trên nhãn sản phẩm và trong menu 1.11 Identification.
Khi Power Identification (Prt) được thay đổi từ IP20 đến IP00, giá trị VFD tăng lên một cấp và mã sản phẩm thay đổi từ ATV61H sang ATV61K.
Việc thay đổi giá trị IP chỉ được thực hiện trong các tủ của Schneider Electric sau khi vượt qua được các bài kiểm tra thử nghiệm tiêu chuẩn.
Việc thay đổi giá trị IP không bao giờ được thực hiện trên các biến tần hở.
Để kiểm tra Power ID hoặc để thay đổi nó:
1. Cài đặt menu 2 [ACCESS LEVEL] sang Expert.
2. Trong menu 1 [DRIVE], chọn mục 1.4 MOTOR CONTROL, tìm thông số Power Ident (Prt) .
ùy chọn cài đặt là IP00 và IP20.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.