Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Làm thế nào để đặt mã hàng XY2CH13150H7 trong năm 2015? Nó có sẵn để đặt hàng không?

Published date: 21 tháng tám 2020

Xin lưu ý rằng mã hàng XY2CH13150H7 đã có sẵn để đặt hàng trong năm 2015, dưới mã hàng nội bộ có trên bao bì là XY2CH13150H7AC. Vui lòng liên hệ với Schneider Electric tại nước của bạn để đặt hàng. Tình huống này là đúng cho tất cả các mã hàng cho dòng sản phẩm XY2CH.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.