Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Có thể tắt chức năng bảo vệ mất pha trên khởi động mềm ATS48 không?

Published date: 22 tháng sáu 2020

Lỗi bảo vệ mất pha PHF không thể tắt.
Tuy nhiên, thông số PHL (Phase Loss Threshold) có thể điều chỉnh được từ 5% đến 10%.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.