Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Tôi có thể thay tiếp điểm trên công tắc hành trình an toàn XCS?

Published date: 08 tháng bảy 2020

Không, không thể thay tiếp điểm trên công tắc hành trình XCS vì chúng là thiết bị an toàn. Không có phần thay thế.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.