Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Có thể sử dụng công tắc On/Off bằng chân XPE để thực hiện chức năng dừng khẩn cấp không?

Published date: 08 tháng bảy 2020

Không, do thiết kế cơ học của chúng, không có gì để ngăn một vật thể chui vào công tắc chân và làm ngăn sự tiếp xúc của các tiếp điểm.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.