Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Làm cách nào tôi có thể thực hiện chức năng "bắt đầu thử nghiệm" trên màn sáng XUSLA được theo dõi bởi mô-đun cấu hình XPSMP?

Published date: 24 tháng sáu 2020Chức năng chế độ kiểm tra: Chức năng này không bắt buộc cũng không quan trọng vì màn sáng XUSLx có chức năng tự kiểm tra liên tục (an toàn loại 4).
Tuy nhiên, chức năng kiểm tra đôi khi có thể được kích hoạt khi cần thiết, để kiểm tra không chỉ rèm sáng, mà toàn bộ hệ thống an toàn của máy. Nó hoạt động như sau:
· Đèn LED (kiểm tra) màu đỏ sáng lên trên máy phát
· Đầu ra an toàn mở trên màn sáng XUSLx (OSSD) và đèn LED màu đỏ sáng lên trên máy thu
Rèm ánh sáng được cung cấp với chức năng kiểm tra bị vô hiệu hóa (Nối trên các thiết bị đầu cuối 5 và 6).
Chức năng này không được khởi tạo bởi mô-đun XPSMPxx (như trường hợp của các thiết bị GLAx và GLCx cũ). Có hai giải pháp khả thi để kích hoạt nó:
· Khi mô-đun XPSMP đã được khởi động lại, hãy sử dụng tay hoặc thanh kiểm tra để che khuất chùm tia.
· Điều khiển chức năng kiểm tra của rèm sáng bằng nút  chuyên biệt "Curtain test", nếu được yêu cầu, có thể được điều khiển bởi PLC của máy.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.