Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Những nguồn cung cấp năng lượng nào tôi nên sử dụng để cung cấp rèm cửa sáng?

Published date: 24 tháng sáu 2020

Schneider Electric đảm bảo hoạt động chính xác của rèm cửa sáng nếu chúng được cung cấp với các mô-đun sau:
ABL8RPS24030: đa năng 4,3
ABL8RPS24050: đa năng 5A 5A
ABL8RPS24100: đa năng 24V 10A

Việc cung cấp điện phải được chọn theo mức tiêu thụ của rèm ánh sáng được sử dụng.
Tuy nhiên, hoạt động của rèm cửa ánh sáng Schneider Electric với nguồn điện khác với những thứ được liệt kê ở trên sẽ không được đảm bảo.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.