Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Acti 9 Reflex iC60 có cho phép đóng lại khi có lỗi không?

Published date: 07 tháng chín 2020

Không thể cài đặt lại Reflex iC60 từ xa khi có lỗi, bởi vì Reflex iC60 được thiết kế việc cài đặt lại phải thực hiện bằng tay sau khi hoạt động sửa chữa lỗi (lỗi đã được xóa).

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.