Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Có bất kỳ bộ lọc phần cứng nào sử dụng cho ngõ vào STO của biến tần Altivar process không?

Published date: 22 tháng sáu 2020

Có, ngõ vào STO của biến tần Altivar process đã có bộ lọc phần cứng.
Thời gian đáp ứng của bộ lọc này là ít hơn 10ms.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.