Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Thiết bị điện trung thế SF6 được tái chế như thế nào?

Published date: 07 tháng chín 2020

Thiết bị này được thu thập đầu tiên từ công trường của khách hàng và được chuyển đến một trung tâm Schneider Electric nơi nó được tháo dỡ. Các kim loại đen khác nhau (sắt phế liệu, tấm kim loại, ...) và các kim loại màu (đồng, nhôm, ...) được tách ra và gửi đến các trung tâm tái chế thích hợp. Khí SF6 chứa trong vỏ được lấy ra tại áp suất dư dưới 20 mbar phù hợp với tiêu chuẩn IEC 62271-4 bằng cách sử dụng thiết bị đặc biệt. Khí Gas được đóng chai trước khi được gửi tới một chuyên gia về khí. Nếu thiết bị có vỏ bọc epoxy, nó sẽ bị nghiền nát cho mục đích tái chế.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.