Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Rèm che ánh sáng an toàn xếp tầng ngăn chặn XUSL_XUSL4E: có thể sử dụng phân khúc chính một mình không ?

Published date: 06 tháng tám 2020

Trong phiên bản rèm xếp tầng, phân đoạn chính giám sát (các) phân đoạn phụ thuộc không bị ngắt kết nối với phân đoạn chính (phát hiện lỗi). Bằng cách này, về mặt kỹ thuật, không thể sử dụng phân đoạn chính một mình. Ít nhất thì phân đoạn S1 không có đầu nối phụ, cần được liên kết với phân đoạn chính XUSL4E ** NM. Đây là cấu hình phần cứng tối thiểu. Tất cả các rèm cửa ánh sáng an toàn xếp tầng trên thị trường, có cùng một cách hoạt động.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.