{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Rèm che ánh sáng an toàn xếp tầng ngăn chặn XUSL_XUSL4E: có thể sử dụng phân khúc chính một mình không ?

Trong phiên bản rèm xếp tầng, phân đoạn chính giám sát (các) phân đoạn phụ thuộc không bị ngắt kết nối với phân đoạn chính (phát hiện lỗi). Bằng cách này, về mặt kỹ thuật, không thể sử dụng phân đoạn chính một mình. Ít nhất thì phân đoạn S1 không có đầu nối phụ, cần được liên kết với phân đoạn chính XUSL4E ** NM. Đây là cấu hình phần cứng tối thiểu. Tất cả các rèm cửa ánh sáng an toàn xếp tầng trên thị trường, có cùng một cách hoạt động.

Nội dung này có hữu ích không?

Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Preventa XCS
Tìm hiểu thêm
Phạm vi:
Preventa XCS