Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Nguy cơ thiệt hại cho người sử dụng và đồng hồ đo năng lượng PowerLogic là gì?

Published date: 07 tháng chín 2020

Quy định bắt buộc: 1. Mang thiết bị bảo hộ thích hợp và làm theo Hướng Dẫn An Toàn Điện để tránh bị thương tích nghiêm trọng. 2. KHÔNG bao giờ mở đồng hồ đo năng lượng 3. Không cố gắng sửa chữa bất kỳ thành phần nào trong đồng hồ đo năng lượng hoặc hoặc các phụ kiện. 4. Việc không tuân theo các hướng dẫn này có thể dẫn đến thiệt hại thiết bị.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.