Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Mã hàng cho công tắc dây dừng khẩn với tiếp điểm 1 N/C + 1 N/O là gì?

Published date: 21 tháng tám 2020

XY2CJS15H29 sẽ phù hợp với chiều dài cáp hoạt động tối đa 20m.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.