Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Mã hàng nút dừng khẩn cấp có phần đầu hiển thị trạng thái cơ học khi tác động nhanh là gì ?

Published date: 21 tháng tám 2020

ZB5AT8643M là phần đầu của nút dừng khẩn cấp đẩy/kéo màu đỏ Ø40mm có hiển thị cơ học đèn báo.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.