Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Mã hàng công tắc dừng khẩn có khóa là gì?

Published date: 21 tháng tám 2020

Phụ thuộc vào những yêu cầu về an toàn là có một vài lựa chọn sau. ASISEK1C dành cho hệ thống AS-i XALK188F có tiếp điểm 2 x N/C Cả hai đều được lắp trong hộp.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.