Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Vật liệu nào được sử dụng làm vỏ nhựa/vỏ bọc cho công tắc từ XCSDMC7902EX.

Published date: 21 tháng tám 2020

Vật liệu của vỏ nhựa cho công tắc từ XCSDMC7902EX là PBT polybutylene terephthalate, tên thương mại Valox 553.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.