Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Nguyên nhân gây ra lỗi CONE trên bộ khởi động mềm ATS22?

Published date: 30 tháng sáu 2020

Nguyên nhân do mất kết nối với cổng giao tiếp RJ45.
Nếu dùng bàn phím rời, phải đảm bảo cáp được kết nối đến cổng giao tiếp RJ45 của bộ khởi động mềm.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.