{}

Tìm các câu hỏi thường gặp

{"searchBar":{"inputPlaceholder":"Tìm theo từ khóa hoặc đặt câu hỏi","searchBtn":"Tìm kiếm","error":"Nhập từ khóa để tìm kiếm"}}

Khởi động, dừng và khởi động lại một bộ điều khiển ClearSCADA từ lệnh của hệ thống?

Bộ điều khiển ClearSCADA có thể dừng, khởi động hoặc khởi động lại bằng một lệnh hệ thống theo định dạng sau: ScxCM - s MainServer:5481 -u "UserNam" -p "UserPass" STOP Driver Nam Với: - MainServer là địa chỉ IP hoặc tên của Server chính. - UserName và UserPass lần lượt là tên người dùng và mật mã. - DriverName đề cập đến bộ điều khiển đang dừng, khởi động hoặc khởi động lại. Thay từ "STOP" bằng "START" hoặc "RESTART" để khởi động hoặc khởi động lại bộ điều khiển.
Tìm hiểu thêm
{"support":{"yesButton":"Có","noButton":"Không","feedback":{"title":"Chúng tôi có thể làm gì để cải thiện?"},"submitButton":"Gửi","successMessage":"Cảm ơn bạn đã phản hồi","title":"Nội dung này có hữu ích không?","feedbackPercentLabel":"người cho rằng nội dung này hữu ích","captcha":{"error":"Vui lòng đánh dấu vào ô"}}}
Tìm hiểu thêm