Duyệt tìm Câu hỏi thường gặp

Khởi động, dừng và khởi động lại một bộ điều khiển ClearSCADA từ lệnh của hệ thống?

Published date: 07 tháng chín 2020

Bộ điều khiển ClearSCADA có thể dừng, khởi động hoặc khởi động lại bằng một lệnh hệ thống theo định dạng sau: ScxCM - s MainServer:5481 -u "UserNam" -p "UserPass" STOP Driver Nam Với: - MainServer là địa chỉ IP hoặc tên của Server chính. - UserName và UserPass lần lượt là tên người dùng và mật mã. - DriverName đề cập đến bộ điều khiển đang dừng, khởi động hoặc khởi động lại. Thay từ "STOP" bằng "START" hoặc "RESTART" để khởi động hoặc khởi động lại bộ điều khiển.

Thông tin này có hữu ích?

Chúng tôi nên làm gì để cải thiện nội dung này?

Bạn không tìm thấy đáp án bạn cần?

Hãy liên hệ với bộ phận chăm sóc khách hàng để nhận thông tin hỗ trợ kỹ thuật, gửi khiếu nại, v.v.